Browse By

Akredytacja laboratoriów

Akredytacja zajęć laboratoryjnych i pracowni specjalistycznych prowadzona jest na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 21 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 marca 2011 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury obowiązkowej akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych realizowanych w Politechnice Białostockiej.