Browse By

Zapisz się na wyjazd w ramach programu ERASMUS+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć wypełnioną komputerowo, wydrukowaną i podpisaną ankietę kandydata w pokoju 338. Termin składania ankiet upływa w dniu 24 marca 2017 r. Formularz ankiety znajduje się na stronie projektu.

3 kwietnia 2017 r. będzie ogłoszona wstępna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

WARUNKI WYJAZDU

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy. Sumując wyjazdy z pierwszego i drugiego stopnia studiów, można spędzić za granicą 2 lata.

Student ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ musi posiadać:

  • minimalną średnią ocen 3.2,
  • znajomość języka obcego, na poziomie co najmniej B1, potwierdzoną egzaminem językowym,
  • dług kredytowy nie większy niż 6 punktów ECTS (w momencie wyjazdu).

STYPENDIUM

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

  • stypendium główne (wypłacane w EUR)
  • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)
Kraje miesięczna stawka (w euro) miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym (w złotych) miesięczna stawka dla studentów niepełnosprawnych (w złotych)
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 3015 2153
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja,Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 2799 1938
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM 350 2369 1507