Browse By

Archiwum dzienne: 6 kwietnia 2017

Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym

6 kwietnia 2017 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie inicjujące projekt AVAL (Autonomous Vessel with an Air Look), który decyzją NCBiR otrzymał rekomendację udzielenia dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4.