Browse By

Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym

6 kwietnia 2017 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie inicjujące projekt AVAL (Autonomous Vessel with an Air Look), który decyzją NCBiR otrzymał rekomendację udzielenia dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4.

Projekt będzie realizowany przez multidyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: lider konsorcjum – Politechnika Białostocka (Wydział Mechaniczny oraz Wydział Informatyki), Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. Celem spotkania było ustalenie wszystkich szczegółów merytorycznego zakresu badań oraz ustalenie kwestii organizacyjnych jeszcze przed formalnym uruchomieniem projektu.
Według wniosku projekt rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. i będzie realizowany przez 36 miesięcy. Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w technologii autonomicznego statku morskiego. Głównym elementem technologii jest system innowacyjnej nawigacji morskiej wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.
Pomysłodawcą projektu jest dr inż. kpt ż.w. Piotr Wołejsza – prezes Sup4NAV. Rolę kierownika projektu będzie pełniła dr Jolanta Koszelew w Wydziału Informatyki.