Browse By

Analiza obciążeń działających w układzie szkieletowo-mięśniowym w mózgowym porażeniu dziecięcym

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na Seminarium, które odbędzie się w dniu 19.04.2017 r. (środa) o godz. 12.45 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

mgr inż. Justyna Ogrodnik
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

wygłosi referat nt.:

Analiza obciążeń działających w układzie szkieletowo-mięśniowym w mózgowym porażeniu dziecięcym

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi około 30 min. Po jego wygłoszeniu przewidziano dyskusję. Seminarium związane jest z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.