Browse By

Archiwum dzienne: 5 czerwca 2017

Czwarte miejsce zespołu Confee

Zespół Confee z Politechniki Białostockiej w składzie: Ewelina Antoniuk (Wydział Architektury), Paweł Antoniuk (Wydział Informatyki) oraz Sławomir Grycuk (Wydział Mechaniczny) zajął 4 miejsce w finale konkursu ABB IT Challange.

Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z dumą informujemy, że  w  dniu  24 maja 2017 roku, na  podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do  Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Adamowi P. Adamowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Wampiriada na wydziale

1 czerwca 2017 roku Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej po raz kolejny gościł zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Pomiędzy godziną 8.30 a 15.00 w ramach Wampiriada Białystok wszystkie osoby skłonne do bezinteresownej pomocy innym mogły oddać krew.

Zespół #next na targach ProDefense 2017

Od 1 do 4 czerwca 2017 roku w hali Expo Mazury w Ostródzie odbyły się największe w Polsce targi proobronne – ProDefense 2017. Na zaproszenie Polskiej Agencji Kosmicznej, udział w nich wzięły czołowe polskie zespoły budujące analogi łazików marsjańskich.