Browse By

Numeryczne modelowanie procesu odkształcania materiałów porowatych z uwzględnieniem kształtu mezostruktury uzyskanej na podstawie obrazów mikrotomograficznych

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 26.06.2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali 107 w budynku Wydziału Mechanicznego (UWAGA zmiana daty i godziny)

mgr inż. Michał Doroszko
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

wygłosi referat nt.:

Numeryczne modelowanie procesu odkształcania materiałów porowatych
z uwzględnieniem kształtu mezostruktury uzyskanej na podstawie obrazów mikrotomograficznych

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi około 30 min. Po jego wygłoszeniu przewidziano dyskusję.
Seminarium związane jest z prezentacją wyników pracy doktorskiej przed wyznaczeniem komisji doktorskiej.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.