Browse By

Trwałość zmęczeniowa materiałów porowatych przeznaczonych na implanty

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

mgr inż. Anna Falkowska
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

wygłosi referat nt.:

Trwałość zmęczeniowa materiałów porowatych przeznaczonych na implanty

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi około 30 min. Po jego wygłoszeniu przewidziano dyskusję.
Seminarium związane jest z prezentacją wyników pracy doktorskiej przed wyznaczeniem komisji doktorskiej.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.