Browse By

Prace badawcze realizowane w Menoufia University

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na Seminarium, które odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

prof. dr inż. Sobhy M. Ghoneam
Menoufia University, Egipt

wygłosi referat nt.:

Prace badawcze realizowane w Menoufia University

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi około 40 min. Po jego wygłoszeniu przewidziano dyskusję.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.