Browse By

Robust Guaranteed Cost Iterative Learning Control with Dynamic Feedforward and Disturbance Compensation for Accurate PMSM Position Control

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na Seminarium, które odbędzie się w dniu 6.12.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

wygłosi referat nt.:

Robust Guaranteed Cost Iterative Learning Control with Dynamic Feedforward and Disturbance Compensation for Accurate PMSM Position Control

 

W związku z powyższym, zaplanowane wcześniej na 12:15, wystąpienie mgr inż. Bogusława Hościło odbędzie się o godzinie 13:15.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.