Browse By

Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej materiałów metodą aktywnej termografii podczerwieni

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. (środa) o godz. 12:15 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

mgr inż. Krzysztof Kochanowski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

wygłosi referat nt.:

Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej materiałów metodą aktywnej termografii podczerwieni

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi około 30 min. Po jego wygłoszeniu przewidziano dyskusję. Seminarium związane jest z prezentacją wyników pracy doktorskiej przed wyznaczeniem komisji doktorskiej.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.