Browse By

Możliwość wspomagania procedur diagnostycznych wybranych schorzeń dróg oddechowych

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na Seminarium, które odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:15 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

mgr Szymon Nitkiewicz
Wydział Nauk Technicznych, Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

wygłosi referat nt.:

Możliwość wspomagania procedur diagnostycznych wybranych schorzeń dróg oddechowych

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi około 30 min. Po jego wygłoszeniu przewidziano dyskusję.
Seminarium związane jest z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
prof. nzw.