Browse By

Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniach 27.02.-05.03.2018 r. na Wydziale Mechanicznym odbył się cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy i studenci działający w kołach naukowych (ponad 100 osób) zapoznali się z najnowszymi zasadami w zakresie między innymi profilaktyki zakażeń podczas działań ratunkowych, oceny funkcji życiowych, postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacji, użycia automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation), postępowania we wstrząsie anafilaktycznym.

Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń. Każdy uczestnik samodzielnie wykonał resuscytację na fantomie. Uczestnicy szkolenia będą w stanie poradzić sobie w sytuacji zagrożenia życia oraz udzielą niezbędnej pomocy. Choć życzymy sobie, aby niebezpiecznych sytuacji było jak najmniej!