Browse By

Erasmus+

Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+

Właśnie trwa rekrutacja na wyjazd z programu Erasmus+ na Wydziale Mechanicznym.
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 PRZYNIEŚ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ KANDYDATA dostępną na stronie Erasmus+
pok. 338 – do mgr inż. Agnieszki Sakowicz

Wyjedź na Erasmusa! (film)

Sprawdź najnowszą ofertę programu ERASMUS+

 1. Zapisz się na egzamin językowy: m.nawotczynska@pb.edu.pl do 20.10.2017 (godzina 12:00).
  TERMIN EGZAMINU – 23 PAŹDZIERNIKA 2017 (godzina 17:00), sala 28C (sala lekcyjna LO PB na Wydziale Informatyki) lub przynieś do naszego Biura dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (więcej informacji)
 2. Przynieś WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ KANDYDATA
  DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 do pok. 338 – do mgr inż. Agnieszki Sakowicz
 3. Sprawdź terminy przyjmowania dokumentów na uczelni, którą wybrałeś.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd w sem. letnim 2017) do 23.10.2017 w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej, Budynek Wydziału Informatyki, ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)

PRZYPOMINAMY:

 • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. letnim 2017/18 i zimowym 2018/19.
 • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2017/18, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.
 • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
 • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%
 • Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

Harmonogram działań dot. Programu Erasmus+ na semestr zimowy 2017/2018 – dla studentów

23 października
(poniedziałek)
– egzamin z języka angielskiego organizowany przez BWM na wyjazd studentów w sem. letnim 2017/2018
i zimowym 2018/2019, kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107),
– ostateczny termin przyjmowania przez BWM
dokumentów potwierdzających kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w sem.
letnim 2017/2018, kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107)
27 października
(piątek)
– ostateczny termin powiadomienia koordynatora wydziałowego PB o chęci pozostania na II semestr
(dot. studentów, którzy wyjechali w sem. zimowym 2017/2018), kraje programu (KA-103),
– ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM, kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107)
31 października
(wtorek)
31.10.2017 – termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA na wyjazd,w semestrze letnim 2017/2018, KA-103
6 listopada
(poniedziałek)
– termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA przez BWM na wyjazd w semestrze letnim 2017/2018, KA-107
6 listopada
(poniedziałek)
ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych, (ustalenie listy osób zakwalifikowanych do
konkretnych uczelni – wyjazd w semestrze letnim 2017/2018 i listy osób przedłużających pobyt), KA-103

 

I. Ogólne warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

II. Stypendium

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

Kraje Wysokość stypendium głównego
(wyjazd na studia)
Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym
(wyjazd na studia)
miesięczna stawka
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR/mies. 3015 zł/mies. 2153 EUR/mies.
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 EUR/mies. 2799 zł/mies. 1938 EUR/mies.
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM 350 EUR/mies. 2369 zł/mies. 1507 EUR/mies.

 

III. Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

IV. Wyjazd absolwentów

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Studenci Wydziału Mechanicznego mają możliwość studiowania na jednej z 54 Uczelni zagranicznych, w tym:

 • Czechy CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
 • Dania UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
 • Francja UNIVERSITE BORDEAUX
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VIGO
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • Litwa VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
 • Łotwa RIGA AERONAUTICAL INSTITUTE
 • Macedonia S. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • Niemcy UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO
 • Słowacja TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 • Słowenia UNIVERSITY OF LJUBLJANA
 • Turcja FIRAT UNIVERSITY
 • Węgry SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
 • Włochy POLITECNICO DI MILANO

erasmus_plus_mkontakt:
mgr inż. Agnieszki Sakowicz (+48 85 746 92 14),
Wiejska 45 C, pok. 338
15-351 Białystok

Więcej informacji o Erasmus+