Browse By

Erasmus

DROGI STUDENCIE!
Właśnie trwa rekrutacja na wyjazd z programu Erasmus+ na Wydziale Mechanicznym.
Do 28 października 2016 r. należy złożyć ankietę informacyjną kandydata
pok. 338 – do mgr inż. Agnieszki Sakowicz

Wyjedź na Erasmusa! (film)

erasmus_plus_m

 Sprawdź najnowszą ofertę programu ERASMUS+

I. Warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

• minimalną średnią ocen 3.2,
• znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
• dług kredytowy nie większy niż 5 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

II. Stypendium
W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:
 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)
STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017
Kraje Wysokość stypendium głównego
(wyjazd na studia)
Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym
(wyjazd na studia)
Wyjazd na praktyki
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR/mies. 2965 zł/mies. 600 EUR/mies.
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 EUR/mies. 2541 zł/mies. 500 EUR/mies.
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM 300 EUR/mies. 2118 zł/mies. 400 EUR/mies.

 

III. Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

IV. Wyjazd absolwentów

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów. Warunki wyjazdu dla absolwentów sprawdź na stronie: http://erasmus.pb.edu.pl

Studenci Wydziału Mechanicznego mają możliwość studiowania na jednej z 52 Uczelni zagranicznych, w tym:
 • Czechy CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
 • Dania UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
 • Francja UNIVERSITE BORDEAUX
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VIGO
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • Litwa VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
 • Łotwa RIGA AERONAUTICAL INSTITUTE
 • Macedonia S. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • Niemcy UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO
 • Słowacja TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 • Słowenia UNIVERSITY OF LJUBLJANA
 • Turcja FIRAT UNIVERSITY
 • Węgry SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
 • Włochy POLITECNICO DI MILANO

Pełna lista uczelni przyjmujących oraz szczegółowe informacje znajdziesz na stronie http://bwm.pb.edu.pl/ lub uzyskasz w pok. 338 u mgr inż. Agnieszki Sakowicz (+48 85 746 92 14).

Więcej informacji o Erasmus+