Browse By

Szkolenia i egzaminy w zakresie F-Gazów

technikachlodnicza

Butrymowicz D., Baj P., Śmierciew K., (2014), Technika chłodnicza. Poradnik, Wyd. PWN, ISBN: 978-83-01-17844-4, 560 str.

 

Informujemy, że po przeprowadzonym audycie Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej został wpisany przez Urząd Dozoru Technicznego do rejestru jednostek prowadzących szkolenia oraz jednostek prowadzących egzaminy w zakresie objętym tak zwanymi F-Gazami.
W 2015 roku wprowadzono procedurę regulującą w sposób szczegółowy dostęp do uprawnień w zakresie przeprowadzania instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, wymaganiami prawnymi w obszarze ochrony środowiska w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła. Zespół prowadzi również od wielu lat szeroką współpracę w zakresie szkoleń oraz konsultacji merytorycznych z Krajowym Forum Chłodnictwa – Związkiem Pracodawców, będącym największą krajową organizacją zrzeszającą  w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Charakterystyka kursu

Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Sylwetka absolwenta

Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

FGAZ-S/27/0014/16

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej został wpisany do rejestru jednostek prowadzących szkolenia w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

FGAZ-E/27/0013/16

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej został wpisany do rejestru jednostek przeprowadzających egzaminy w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.


Czas trwania kursu 16 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu
Cyklicznie w zależności od liczby zgłoszeń. Minimalna liczba uczestników 15 osób.

Koszt kursu 1230,- zł./os.


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr inż. Jerzy Gagan
telefon: +48 604 479 777 lub 571 443 091
adres e-mail: j.gagan@pb.edu.pl

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.