Browse By

Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3000N

■ praca w niskiej i wysokiej próżni;
■ możliwość pracy w trybie SE i BSE;
■ przystawka do badań struktur preparatów biologicznych;
■ mikroanalizator rentgenowski do analizy składu
chemicznego EDS;
■ powiększenia do 100 000x;
■ układ identyfikacji faz EBSD.S-3000N


Laserowy mikroskop konfokalny Olympus Lext OLS 4000

■ powiększenie 120-17 000x;
■ badania w świetle spolaryzowanym;
■ badania z wykorzystaniem promieniowania UV;
■ rozdzielczość: płaszczyzna xy: 0.120 μm, wysokość
z: 0.01 μm;
■ pomiary: odległości, wysokości, promienia
krzywizny, średnicy, pola powierzchni, objętości,
chropowatości;
■ wyznaczanie profili liniowych, grubości warstw,
analiza obiektów na powierzchni.OLS_4000


Spektrometr iskrowy Thermo ARL Quantris

■ praca w próżni;
■ technika CCD;
■ analiza ilościowa składu chemicznego stopów na bazie
Fe, Ti, Al;
■ podstawowy spektrograf długość fali od 130 do 200
nm oraz od 200 do 410 nm;
■ dodatkowy spektrograf dla pierwiastków alkalicznych
długość fali od 410 do 780 nm.Spektrometr


Biotribotester Bruker UMT-2

■ możliwość realizacji różnych par kinematycznych oraz pomiaru
nanotwardości;
■ rejestracja siły, momentu siły, temperatury, emisji akustycznej,
rezystancji elektrycznej, wilgotności i ciśnienia; częstość
próbkowania w układzie sterującym min. 200 kHz;
■ zakres obciążenia normalnego: do 100 N w obu kierunkach (docisk
i naciąg);
■ czujnik siły w osi Z i X w zakresie 1 100 N, (rozdzielczość nie
gorsza niż 5 mN);
■ zakres programowalnego ruchu próbki w osi Z: min. 150 mm przy
rozdzielczości 0.5 μm z prędkością 0.002 ÷ 10 mm/s, z rejestracją
zmian położenia w oprogramowaniu; zakres programowalnego
ruchu do pozycjonowania próbki w osi X oraz do badania
odporności na zarysowanie (scratch-test): min. 75 mm przy
rozdzielczości 0,25 μm z prędkością 0.001 ÷ 10 mm/s,
z rejestracją zmian położenia.UMT-2


Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa ZWICK/ROELL Z010

■ głowica pomiarowa siły Xforce, bazująca na zasadzie
symetrii obrotowej lub symetrii osiowej;
■ częstotliwość rejestracji danych elektroniki
pomiarowo-sterującej testControl – 320 kHz;
■ prędkość badawcza od 0.001 do 2000 mm/min;
■ obciążenie badawcze do 10 kN;
■ programy badawczy testXpert®.Z010


Biotribotester (symulator tarcia stawu biodrowego)

■ wymienne pary tarcia: pierścień-tarcza lub głowa
-panewka;
■ obciążenia cyklicznie zmienne w zakresie 0 ÷ 16
MPa;
■ ruch rewersyjno-obrotowy 1 Hz;
■ maksymalna prędkość poślizgu vmax=0,018 m/s;
■ środowisko pracy suche, mokre (rodzaj cieczy
zależy od programu badań);
■ możliwość regulacji szczeliny tarciowej.Biotribotester


Stanowisko do badań frettingu i fretting-korozji

■ obciążenie stałe oraz zmienne;
■ ruch oscylacyjny jak również obrotowy ciągły;
■ płynna regulacja amplitudy oscylacji w zakresie
od ±0,01 rad do ±0,06 rad;
■ zmiana promienia tarcia;
■ ustawienie obciążenia do 600 N.Fretting


Pozostała aparatura

■ Mikroskop badawczy NIKON ECLIPSE E50I;
■ Zestaw do badań elektrochemicznych VoltaLab 21;
■ Reometr RheoStress 6000 firmy Thermo HAAKE;
■ Piknometr helowy Micromeritics AccuPyc 1330;
■ Plastometr REO-100;
■ Analizator wielkości cząstek proszków FRITSCH ANALYSETTE 22;
■ Wysokotemperaturowy piec rurowy Czylok PRC65M/PR z układem próżniowym PT50 (pompa
TURBOVAC 50, głowica próżniowa ITR 90);
■ Zestaw do badania momentów sił mięśniowych BIODEX SYSTEM 4 PRO;
■ Platforma do analizy pedobarograficznej FOOTSCAN RSscan INTERNATIONAL (dwie
platformy – 1,8 m lub 2 m);
■ Stanowisko BIOMETRICS LS900 Laboratory System do oceny funkcjonalnej układu
szkieletowo-mięśniowego, w tym aparatura do pomiaru aktywności elektrycznej mięśni EMG.