Browse By

Kierunki badawcze

Pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej prowadzą badania naukowe w zakresie:

Dyscyplin podstawowych:

Budowy i eksploatacji maszyn – specjalności:

 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • teoria maszyn i mechanizmów,
 • technologia maszyn,
 • maszyny i urządzenia cieplne,
 • energetyka,
 • podstawy eksploatacji maszyn,
 • diagnostyka i niezawodność maszyn,
 • tribologia,
 • zmęczenie materiałów,
 • wymienniki ciepła i masy,
 • aparatura przemysłowa,
 • maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego,
 • pojazdy samochodowe,
 • silniki spalinowe,
 • inżynieria powierzchni,
 • dynamika maszyn.

Mechaniki – specjalności:

 • mechanika analityczna,
 • dynamika układów mechanicznych,
 • mechanika materiałów,
 • teoria sprężystości i plastyczności,
 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika kompozytów,
 • reologia ośrodków ciągłych,
 • mechanika pękania i uszkodzeń,
 • mechanika kontaktu,
 • metody eksperymentalne mechaniki,
 • metody komputerowe mechaniki,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • wymiana ciepła i masy,
 • optymalizacja i sterowanie,
 • mechanika procesów technologicznych,
 • mechanika lotu.

Automatyki i robotyki – specjalności:

 • automatyzacja procesów,
 • roboty mobilne,
 • samoloty i śmigłowce,
 • silniki lotnicze,
 • nawigacja obiektów ruchomych,
 • mechatronika.

Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej – specjalności:

 • biomechanika,
 • biomateriały,
 • biotribologia,
 • inżynieria ortopedyczna i protetyczna,
 • bioinformatyka,
 • obrazowanie w medycynie.
Dyscyplin dodatkowych:
 • inżynierii materiałowej,
 • inżynierii produkcji.

Wykaz aktualnych kierunków badań naukowych dostępny jest TUTAJ.