Browse By

Licencje oprogramowania

Studenci Wydziału Mechanicznego mogą korzystać na komputerach prywatnych z następującego oprogramowania:

– Microsoft Imagine

Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej mogą korzystać z oprogramowania Microsoft Imagine (https://e5.onthehub.com).
Dostęp do oprogramowania można uzyskać składając wypełniony formularz PDF i okazując ważną legitymację studencką u administratora systemu (pok. 629).

– Solidworks

UWAGA! Proszę zapoznać się z wymaganiami systemowymi oprogramowania SolidWorks. TUTAJ

Wydział Mechaniczny PB oferuje trzy rodzaje pakietów oprogramowania SolidWorks:

SolidWorks Education Edition (500 stanowisk) – Pełna wersja SolidWorks (oprogramowanie do parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego) + SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Flow Simulation; wersja do użytku za pośrednictwem serwera licencji. Instalowana we wszystkich pracowniach komputerowych WM PB oraz na komputerach służbowych pracowników WM. Praca z tym pakietem jest możliwa wyłącznie przy połączeniu z serwerem licencji. Osoby zainteresowane instalacją tego pakietu powinny zgłosić się w godzinach 7:30 – 15:30 do pokoju 629.

SolidWorks Student Access (500 aktywacji) – Pełna wersja SolidWorks (oprogramowanie do parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego) + SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Flow Simulation; wersja do użytku domowego przeznaczona dla studentów od III roku studiów i pracowników wydziału korzystających z narzędzi do analiz numerycznych CAE: FEM, motion simulation, CFD. Praca z tym pakietem jest możliwa poprzez jednokrotną aktywację pakietu przez Internet, przy której podaje się unikalny kod aktywacyjny przyznany dla WM PB. Osoby zainteresowane instalacją tego pakietu powinny zgłosić się w godzinach 7:30 – 15:30 do pokoju 629.

SolidWorks Student Design Kit (nieograniczona ilość aktywacji) – podstawowa wersja SolidWorks (oprogramowanie do parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego); wersja do użytku domowego przeznaczona dla studentów do III roku studiów i pracowników wydziału nie korzystających z narzędzi do analiz numerycznych CAE. Praca z tym pakietem jest możliwa poprzez jednokrotną aktywację pakietu przez Internet, przy której podaje się unikalny kod aktywacyjny przyznany dla WM PB. Osoby zainteresowane instalacją tego pakietu powinny zgłosić się w godzinach 7:30 – 15:30 do pokoju 629.

Osoba odpowiedzialna za oprogramowanie SolidWorks na WM PB: dr inż. Wojciech Tarasiuk, pokój 330.

Dodatkowo każdy student może, zazwyczaj po uprzedniej rejestracji, ściągnąć i używać m.in oprogramowania:

– MathCAD (www.ptc.com/)
– innych produktów firmy PTC (www.ptc.com)
– oprogramowania Catia (academy.3ds.com)
– produktów firmy AutoDesk (www.autodesk.com)
– MoldFlow (www.autodesk.com)
– programów firmy MSC (www.mscsoftware.com)
– SolidCAM (www.solidcam.com/pl/wsparcie/pobieranie/register-for-student-version/)
– EPLAN (www.eplan.com.tr)
– Corel (www.corel.com/us/students/)
– Ansys (www.ansys.com/Products/Academic/ANSYS-Student)
– LabView (http://sine.ni.com)