Browse By

Mechatronika / Mechatronics

STUDIA I STOPNIA
(prowadzone w całości w języku polskim lub w całości w języku angielskim)

Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice. W trakcie studiów I stopnia zdobywa umiejętności specjalistyczne konieczne do zrozumienia i wykorzystania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowania nowoczesnych układów sterowania i regulacji automatycznej, podstaw mechaniki i inżynierii materiałowej w konstrukcjach inżynierskich, w tym w konstrukcjach robotów i pojazdów. Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, w szczególności w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których jest wymagana wiedza z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów oraz bioinżynierii.

baner_mechatronika

Specjalność: konstrukcje inteligentne

Absolwent specjalności skutecznie porusza się w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych, związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją inteligentnych systemów mechatronicznych. Posiada także umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji oraz informatyki stosowanej. Zajęcia w ramach tej specjalności związane są z systemami oraz konstrukcjami inteligentnymi, które charakteryzują się zdolnościami do samodzielnego rejestrowania, analizowania i reagowania na szybko zmieniające się warunki otoczenia. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu analizy, projektowania i wytwarzania zaawansowanych konstrukcji mechatronicznych o daleko posuniętej integracji układów mechanicznych, elektronicznych i sterowania.

Specjalność: inżynieria fotoniczna

Specjalność wprowadza w zagadnienia fotoniki – w szczególności budowę, podstawy działania oraz zasady integracji urządzeń fotonicznych z układami mechatronicznymi. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu optoelektroniki, transmisji i przetwarzania sygnałów optycznych. Potrafi projektować i eksploatować urządzenia mechatroniczne wykorzystujące czujniki optoelektroniczne i układy światłowodowe. Absolwent może podjąć pracę w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się implementacją układów optoelektronicznych w aparaturze pomiarowej, urządzeniach medycznych oraz w systemach automatyki przemysłowej.

Zachęcamy do studiowania mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.