Browse By

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn – kurs podstawowy

Charakterystyka kursu

Kurs na różnych poziomach zaawansowania dla osób projektujących maszyny i urządzenia, elementy maszyn, konstrukcje stalowe, meble, formy wtryskowe i inne.

Zakres szkolenia obejmuje:
Wiadomości wstępne. Wprowadzenie do modelowania bryłowego. Koncepcje projektowania w oprogramowaniu wykorzystującym technikę modelowania 3D. Metody tworzenia, przekształcania i przetwarzania geometrii. Formy zapisu grafiki wektorowej i rastrowej. Omówienie interfejsu graficznego programu. Prymitywy bryłowe. Operacje tworzenia i konfiguracji części.
Część. Szkice i operacje. Definiowanie elementów szkicu. Typy relacji geometrycznych, ich nadawanie i edytowanie. Tworzenie podstawowych, sparametryzowanych obiektów geometrycznych. Wymiarowanie szkicu. Operacje bryłowe bazy (wyciągnięcie proste, po ścieżce, po profilach, przez obrót wokół linii środkowej, wycięcie). Lustro i szyk na poziomie szkicu. Odbicie lustrzane i szyk liniowy oraz kołowy oparty na krzywych i tabeli operacji obiektów. Tworzenie odbić lustrzanych części. Edytowanie definicji operacji.
Złożenie. Umieszczanie części w zespole. Edytowanie części z poziomu złożenia. Typy więzi i ich tworzenie.
Dokumentacja rysunkowa. Rysunki płaskie części i zespołów. Tworzenie rzutów, wstawianie widoków, przekrojów, szczegółów i wyrwań. Umieszczanie elementów modelu na rysunkach płaskich, wymiarowanie i opisywanie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie potrafił wykorzystywać nowoczesne narzędzia i techniki komputerowego wspomagania prac projektowych CAD (modelowania geometrycznego 2D i 3D). Kurs przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy na stanowiskach konstrukcyjnych w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Absolwent kursu jest wykształcony w zakresie:
bryłowego modelowania geometrycznego jedno- i wieloobiektowego, projektowania konceptualnego, szczegółowego i realizacyjnego.


Czas trwania kursu 30 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 6600,- zł. za kurs, 550,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr inż. Jarosław Szusta
telefon: +48 571 443 037
adres e-mail: j.szusta@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.