Browse By

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn – kurs zaawansowany

Charakterystyka kursu

Kurs na różnych poziomach zaawansowania dla osób projektujących maszyny i urządzenia, elementy maszyn, konstrukcje stalowe, meble, formy wtryskowe i inne.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Projektowanie w budowie maszyn
 • Modelowanie wieloobiektowe w reprezentacji b-rep oras csg
 • Modelowanie konstrukcji strukturalnych
 • Zaawansowane szkicowanie 3D
 • Pobieranie danych z arkuszy kalkulacyjnych
 • Parametryzacja modeli
 • Konfiguracje modeli oparte na tabeli i arkuszu Exel
 • Konfiguracje operacji
 • Konfigurowanie złożeń
 • Modelowanie arkuszy blachy
 • Modelowanie złożeń
 • Tworzenie dokumentacji płaskiej
 • Wymiarowanie modeli z użyciem DimExpert
 • Neutralne formaty plików i praca z modelami bez historii – feature recognition

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie potrafił wykorzystywać nowoczesne narzędzia i techniki komputerowego wspomagania prac projektowych CAD (modelowania geometrycznego 2D i 3D). Kurs przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy na stanowiskach konstrukcyjnych w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Absolwent kursu jest wykształcony w zakresie: bryłowego modelowania geometrycznego jedno i wieloobiektowego, projektowania konceptualnego, szczegółowego i realizacyjnego.


Czas trwania kursu 30 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 6600,- zł. za kurs, 550,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr inż. Jarosław Szusta
telefon: +48 571 443 037
adres e-mail: j.szusta@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.