Browse By

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Charakterystyka kursu

Kurs składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy dotyczy obsługi obrabiarek sterownych numerycznie. Obejmuje on takie zagadnienia jak: budowa i zasada działania obrabiarki CNC, codzienna obsługa obrabiarki CNC, uruchomienie zadania obróbczego na obrabiarce CNC (instalacja oprzyrządowania do mocowania i ustalenia przedmiotu obrabianego, pomiar narzędzi, ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego, wprowadzenie programu sterującego do pamięci sterownika, testowanie działania programu przed uruchomieniem obróbki, wytworzenie i pomiar pierwszej sztuki). Moduł drugi związany jest z nauką programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Obejmuje on zagadnienia związane z opracowaniem procesu technologicznego części i tworzeniem programu obróbkowego w formacie rozpoznawanym przez sterownik obrabiarki (programowanie przemieszczeń, funkcje korekcji wymiarów narzędzia, programowanie z wykorzystaniem cykli roboczych).

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu nabędzie umiejętności związane z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie w codziennej praktyce przemysłowej. Opanuje podstawowe czynności związane z uruchomieniem zadania obróbczego na obrabiarce CNC i utrzymania obrabiarki w ruchu. Posiądzie umiejętności tworzenia programów obróbkowych obejmujące: ustalenie kolejności zbiegów obróbkowych, dobór narzędzi i wyznaczenie parametrów skrawania, zapis wszystkich informacji w formie programu  sterującego.


Czas trwania kursu 60 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 12600,- zł. za kurs, 1050,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr inż. Andrzej Werner
telefon: +48 571 443 104
adres e-mail: a.werner@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.