Browse By

Obliczenia numeryczne elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem MES – kurs podstawowy

Charakterystyka kursu

Kurs dla osób zajmujących się obliczeniami wytrzymałościowymi i sztywnościowymi projektujących maszyny i urządzenia, elementy maszyn i inne.

Zakres szkolenia obejmuje:
Wiadomości wstępne. Wprowadzenie do elementów rachunku macierzowego. Wykorzystanie metody elementów skończonych do modelowania zagadnień wytrzymałości konstrukcji prętowych tj: pręty, kratownice płaskie, przestrzenne, belki oraz ramy płaskie przestrzenne. Przedstawienie algorytmu wyznaczania rozwiązania za pomocą MES. Wykorzystanie minimum energii potencjalnej do rozwiązywania zagadnień MES. Budowa lokalnej, globalnej macierzy sztywności. Obciążenia skupione i kongruentne. Siły wewnętrzne w elementach. Przykłady zastosowania MES dla zagadnień prętowych. Praktyczna analiza zagadnień mechaniki konstrukcji za pomocą MES dla wybranych elementów konstrukcyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie potrafił wykorzystywać nowoczesne narzędzia i techniki komputerowego wspomagania obliczeń konstrukcji mechanicznych (modelowania numerycznego MES). Kurs przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy na stanowiskach konstrukcyjnych w branży mechanicznej zajmującej się obliczeniami wytrzymałościowymi. Absolwent kursu jest wykształcony w zakresie: tworzenia modeli numerycznych MES, definiowania warunków brzegowych oraz podstawowych stanów obciążeń. Posiada podstawową wiedzę rozwiązywania układów mechanicznych za pomocą MES.


Czas trwania kursu 30 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 6600,- zł. za kurs, 550,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr inż. Łukasz Derpeński
telefon: +48 571 443 023
adres e-mail: l.derpenski@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.