Browse By

Opiekunowie dydaktyczni

Opiekunowie dydaktyczni przyjmują studentów w czasie konsultacji.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Białostockiej § 11 pkt.2 obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest udzielenie pomocy w sprawach, z którymi zwracają się studenci, a w szczególności:

  • zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni,
  • informowanie o prawach i obowiązkach studenta, wynikających z Regulaminu studiów,
  • informowanie o zasadach funkcjonowania systemu punktów ECTS w Uczelni,
  • doradztwo w wyborze przedmiotów obieralnych lub specjalności,
  • informowanie o istnieniu procedur odwoławczych w sprawach konfliktowych i spornych.

Wykaz opiekunów dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018