Browse By

Opłaty

Opłata za dyplom


 

  • Bez odpisu w języku angielskim – 60 zł,
  • Z odpisem w języku angielskim – 100 zł.

Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne

Opłata za legitymację


1. Za wydanie ELS – 17 zł ,

Opłatę kandydat na studia wpłaca na indywidualny numer konta wygenerowany przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów.

2. Za wymianę ELS w związku ze zmianą danych osobowych – 17 zł,

Opłatę student wpłaca na konto Uczelni:
Pekao SA O/Białystok 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

3. Za wydanie duplikatu ELS – 25,50 zł,

Opłatę student wpłaca na konto Uczelni:
Pekao SA O/Białystok 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604