Browse By


Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z radością informujemy, że 3 czerwca 2016 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i oceny dorobku naukowego nadała dr. inż. Arkadiuszowi Mystkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.