Browse By


Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z radością informujemy, że 3 czerwca 2016 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i oceny dorobku naukowego nadała dr. inż. Arkadiuszowi Mystkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.

University Rover Challenge 2016

Ostatni dzień zawodów University Rover Challenge okazał się szczęśliwy. Zespół z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej zdobył 73 punty za zadanie serwisowe oraz aż 93,3 punkta za szukanie życia.

Uczniowie na Wydziale Mechanicznym

2 czerwca 2016 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej gościliśmy wycieczkę uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 Prywatne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku).