Browse By

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 17.12.2013

Program spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Regulamin Rady Przedsiębiorców – określenie zakresu współpracy Rady Przedsiębiorców z Wydziałem Mechanicznym
  dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego,
 3. Powołanie przewodniczącego,
 4. Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego,
 5. Kierunki naukowo-badawcze na Wydziale Mechanicznym – dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, prodziekan ds. nauki,
 6. System kształcenia na Wydziale Mechanicznym dr inż. Leon Demianiuk, prodziekan ds. studenckich,
 7. Doświadczenia Wydziału Mechanicznego we współpracy z przedsiębiorstwami regionu
  dr inż. Kazimierz Dzierżek, prodziekan ds. promocji i współpracy,
 8. Dyskusja nt. zakresu współpracy z przedsiębiorstwami.