Browse By

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 25.03.2014

Program spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Dyskusja nt. programów i planów studiów oraz efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym – dr hab. inż. Andrzej Seweryn.
 3. Kierunki naukowo-badawcze na Wydziale Mechanicznym
  dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, prodziekan ds. nauki.
 4. Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym
  – dr inż. Leon Demianiuk, prodziekan ds. studenckich.
 5. Możliwości wykorzystania aparatury naukowo-badawczej i oprogramowania Wydziału Mechanicznego do celów komercyjnych
  dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prodziekan ds. promocji i współpracy.
 6. Propozycje rozszerzenia Rady Przedsiębiorców działającej przy Wydziale Mechanicznym
  dr hab. inż. Andrzej Seweryn.
 7. Sprawy różne.