Browse By

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 25.05.2017

Program spotkania

1. Otwarcie posiedzenia, Dziekan Wydziału Mechanicznego PB – prof. dr hab. inż. A. Seweryn
2. Dr hab. inż. Romuald Mosdorf, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego, Propozycje wspólnych przedsięwzięć Wydziału Mechanicznego PB i członków Rady Przedsiębiorców:

a) warsztaty przemysłowe prowadzone przez przedsiębiorców,
b) płatne praktyki studenckie,
c) prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie na potrzeby przedsiębiorstw,
d) projekty rozwojowe i wdrożeniowe.

3. Dr hab. inż. Dariusz Perkowski Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Mechanicznego, Dyskusja dotycząca studiów I i II stopnia realizowanych na Wydziale Mechanicznym:

a) efekty kształcenia i program studiów na kierunkach: budowa i eksploatacja maszyn oraz automatyka i robotyka,
b) propozycja zmian w programach studiów zgłoszonych przez interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych,
c) aktualizacja sylwetki absolwenta na kierunkach: budowa i eksploatacja maszyn oraz automatyka i robotyka, uwzględniająca potrzeby rynku pracy.