Browse By

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 30.06.2015

Program spotkania:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Informacja o Konkursie EL-ROBO-MECH. Wybór przedstawicieli przedsiębiorców do komisji konkursowej
    dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego,
  3. Prezentacja Informatora przemysłowego Wydziału Mechanicznego
    dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego,
  4. Informacje nt. współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych – dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek,
  5. Prezentacja kierunku systemy mechatroniczne i materiały dr inż. Leon Demianiuk,
  6. Dyskusja nt. programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.