Browse By

Prace dyplomowe

Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych reguluje zarządzenie nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej z 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej”.

Prace dyplomowe – dokumenty

Układ elementów pracy dyplomowej
Karta tytułowa
Karta dyplomowa
Oświadczenie
Zarządzenie nr 389 JM Rektora z dnia 28.04.2015 r.
Zasady zapisu pracy dyplomowej na nośniku
Wymagania dotyczące sposobu przygotowania prac dyplomowych

Zasady procesu dyplomowania

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na Wydziale Mechanicznym

Tematy prac dyplomowych

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia będą mogli dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej w Dziekanacie w terminie od 09.05.2017 r. do 20.05.2017 r.

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2017/2018

Egzaminy dyplomowe

UWAGA DYPLOMANCI !

Przed egzaminem dyplomowym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego następujące dokumenty:

1. indeks (z wypełnioną 90 stroną) + kartę egzaminacyjną ze wszystkimi wpisami,
2. pracę dyplomową 1 egzemplarz wraz z płytą CD. Praca dyplomowa powinna zawierać oceną promotora na karcie dyplomowej oraz podpis studenta na stronie tytułowej.
3. podanie na otrzymanie odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie,
4. 4 zdjęcia w stroju galowym (+ 1 zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie),

Wymogi dotyczące zdjęcia:

  • zdjęcie o wymiarach 45 mm x 65 mm,
  • aktualne, tj. wykonywane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  • wykonane techniką czarno-białą lub kolorową,
  • tło białe lub inne jasne – jednolite,
  • ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ubraną w strój galowy.

5. pokwitowanie opłaty za druki dyplomów – 60 zł bez odpisu w języku angielskim, 100 zł z odpisem w języku angielskim. Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne