Browse By

Prace dyplomowe

Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych reguluje zarządzenie nr 735 Rektora Politechniki Białostockiej z 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej na Politechnice Białostockiej”.

Egzaminy dyplomowe

UWAGA DYPLOMANCI !

Przed egzaminem dyplomowym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego następujące dokumenty:

1. indeks (z wypełnioną 90 stroną) + kartę egzaminacyjną ze wszystkimi wpisami – dotyczy studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2012/2013,
2. pracę dyplomową 1 egzemplarz wraz z płytą CD. Praca dyplomowa powinna zawierać oceną promotora na karcie dyplomowej oraz podpis studenta i promotora na stronie tytułowej.
3. podanie na otrzymanie odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie,
4. 4 zdjęcia w stroju galowym (+ 1 zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie),

Wymogi dotyczące zdjęcia:

  • zdjęcie o wymiarach 45 mm x 65 mm,
  • aktualne, tj. wykonywane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  • wykonane techniką czarno-białą lub kolorową,
  • tło białe lub inne jasne – jednolite,
  • ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ubraną w strój galowy.

5. pokwitowanie opłaty za druki dyplomów – 60 zł bez odpisu w języku angielskim, 100 zł z odpisem w języku angielskim. Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne

Terminy egzaminów styczeń – luty 2018

Zgodnie z Regulaminem studiów, studenci VII semestru studiów pierwszego stopnia, którzy planują kontynuować naukę na drugim stopniu od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 powinni złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie co najmniej 5 dni przed planowanym terminem obrony, która może najpóźniej odbyć się 06.02.2018 r.

Osoby, które nie planują kontynuacji studiów od semestru letniego składają pracę dyplomową do 28.02.2018 r.