Browse By

Prace dyplomowe

Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych reguluje zarządzenie nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej z 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej”.

Prace dyplomowe – dokumenty

Układ elementów pracy dyplomowej
Karta tytułowa
Karta dyplomowa
Oświadczenie
Zarządzenie nr 389 JM Rektora z dnia 28.04.2015 r.
Zasady zapisu pracy dyplomowej na nośniku
Wymagania dotyczące sposobu przygotowania prac dyplomowych

Zasady procesu dyplomowania

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na Wydziale Mechanicznym

Tematy prac dyplomowych

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia będą mogli dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej w Dziekanacie w terminie od 30.11.2016 r. do 20.12.2016 r.

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2016/2017

Egzaminy dyplomowe

UWAGA DYPLOMANCI !

Przed egzaminem dyplomowym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego następujące dokumenty:

1. indeks (z wypełnioną 90 stroną) + kartę egzaminacyjną ze wszystkimi wpisami,
2. pracę dyplomową 1 egzemplarz wraz z płytą CD. Praca dyplomowa powinna zawierać oceną promotora na karcie dyplomowej oraz podpis studenta na stronie tytułowej.
3. podanie na otrzymanie odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie,
4. 4 zdjęcia w stroju galowym (+ 1 zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie),

Zdjęcie powinno spełniać wymagania określone w § 1 Zarządzenia nr 55 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia standardów jakie ma spełniać zdjęcie do dyplomu ukończenia studiów wyższych:

• format fotografii – 45 mm x 65 mm.
• fotografia może być wykonana techniką czarno – białą lub kolorową.
• tło fotografii powinno być białe lub inne jasne, jednolite.
• zdjęcie ma być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
• zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywało głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
• twarz na zdjęciu musi mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka.

ZDJĘĆ NIEZGODNYCH Z W/W STANDARDAMI DZIEKANAT NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ!

5. pokwitowanie opłaty za druki dyplomów – 60 zł bez odpisu w języku angielskim, 100 zł z odpisem w języku angielskim. Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne