Browse By

Praktyki kierunkowe

PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Praktyka kierunkowa jest integralną częścią planu studiów i stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej. Zaliczenie praktyki jest obowiązkowe. Wydział prowadzi (z pomocą Rady Przedsiębiorców) bazę zakładów pracy, przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w których studenci odbywają praktyki.

1. Terminy praktyk

Studia II stopnia – praktyka trzytygodniowa (15 dni roboczych):

 • 29.01.2018 r. – 16.02.2018 r.
 • 02.07.2018 r. – 20.07.2018 r.
 • 23.07.2018 r. – 10.08.2018 r.
 • 20.08.2018 r. – 07.09.2018 r.

Studia I stopnia – praktyka czterotygodniowa (20 dni roboczych):

 • 02.07.2018 r. – 27.07.2018 r.
 • 30.07.2018 r. – 27.08.2018 r.
 • 27.08.2018 r. – 21.09.2018 r.

2. Opiekunowie

 • Mechanika i budowa maszyn – studia stacjnarne i niestacjonarne
  dr inż. Józef Gościk, pok. M-222, tel. 571-443-092, e-mail: jozef.goscik[at]pb.edu.pl
 • Automatyka i robotyka – studia stacjonarne
  dr inż. Leszek Gołdyn, pok. WM-311, tel. 571-443-045, e-mail: l.goldyn[at]pb.edu.pl
 • Inżynieria biomedyczna – studia stacjonarne
  dr inż. Marek Jałbrzykowski, pok. M-255, tel. 571-443-081), e-mail: m.jalbrzykowski[at]pb.edu.pl
 • Mechatronika – studia stacjonarne
  dr inż. Marek Jałbrzykowski, pok. M-255, tel. 571-443-081), e-mail: m.jalbrzykowski[at]pb.edu.pl

3. Zasady ogólne

 1. Student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów.
 2. Program i sposób zaliczania praktyk zawodowych ustala Dziekan.
 3. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.

4. Organizacja praktyki

 1. Studenci, którzy będą odbywać praktykę obowiązkową, w celu zawarcia umowy o organizację praktyki zawodowej z zakładem pracy, powinni złożyć do opiekuna praktyki podanie skierowane do Dziekana i Formularz zgłoszenia.
 2. Umowę o organizację praktyki kierunkowej sporządza opiekun. Ramowy program praktyki kierunkowej, dla danego kierunku, jest dołączany do umowy o organizację praktyki kierunkowej.
 3. Student w czasie trwania kierunkowej praktyki zgodnej z programem studiów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa Uczelnia.
 4. Po odbyciu praktyki w zakładzie pracy, należy wypełnić Tygodniową Kartę Pracy. Karta musi być podpisana przez Zakładowego Kierownika Praktyk.
 5. Po zakończeniu praktyki należy złożyć do opiekuna praktyk Tygodniową Kartę Pracy.
 6. Studenci na pisemny wniosek mają prawo do zaliczenia jako praktyki zawodowej (kierunkowej):
 • zatrudnienia w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej,
 • udziału w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki zawodowej,
 • innych form aktywności zawodowej spełniających wymogi programu praktyki zawodowej m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat).
 1. Studenci, którzy będą zaliczać praktykę kierunkową na podstawie pracy lub innych działalności powinni złożyć podanie do Dziekana wraz z kserokopią umowy o pracę. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dodatkowo kserokopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Płatny staż realizowany w ramach projektu „Staże studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej” nie będzie zaliczany w poczet praktyki kierunkowej.

5. Praktyki studenckie – dokumenty

Zasady odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym
Wzór podania o praktykę
Formularz zgłoszenia
Tygodniowa karta pracy
Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie pracy lub innej formy działalności
Wzór umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej
Wzór porozumienia w sprawie odbycia praktyki zawodowej nie wynikającej z planów studiów

Program praktyki zawodowej na kierunku mechanika i budowa maszyn
Program praktyki zawodowej na kierunku automatyka i robotyka

6. Wybrane zakłady pracy, w których odbywają się praktyki zawodowe na poszczególnych kierunkach, to:

mechanika i budowa maszyn
·         SaMASZ sp. z o.o.
·         ARCTOS s.c.
·         PRONAR sp. z o.o.
·         AC S.A.
·         POLMOZBYT PLUS sp. z o. o.
·         JAZON sp. z o. o.
·         PIMAR-PLASTICS s.c.
·         PILKINGTON IGP sp. z o. o.
·         ABB sp. z o. o.
·         TERMITECH A.T. JAROSZEWICZ SP. J.
·         BIACOMEX S.A.
·         KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.
·         BIAZET S.A.
·         SUPON sp. z o.o.
·         PREZOT sp. z o. o.
·         PROMOTECH sp. z o.o.
·         Zakłady Osprzętu Samochodowego PROMOT
·         UNIMOT sp. j.
·         ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI BIANAR sp. z o. o.
·         MEDGAL sp. z o. o.
·         Zakłady Maszynowe HAMECH sp. z o. o.
·         SUEMPOL sp. z o. o.
·         Metal-Fach sp. z o.o.
·         EuropeGAS sp. z o. o.
·         ZAKREM sp. z o. o.
·         AGRO-BUD Józef Kossakowski
·         ALFACO POLSKA sp. z o. o.
·         KAN Sp. z o.o.
·         DARMET sp. z o. o.
·         BISON CHUCHS S.A.
·         PPHU STELMET Paweł Białozor, Karol Białozor s.c.
·         BIANOR Sp. z o. o.
·         LPGTECH sp. z o. o.
automatyka i robotyka
·         Kompania Piwowarska S.A.
·         Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
·         Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
·         Transition Technologies
·         Nordhus S.A.
·         IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Orla
·         Wodociągi Białostockie
·         Pronar sp. z o.o.
·         GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne sp. z o.o.
·         Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j.
inżynieria biomedyczna
·         Centrum Ortopedyczno Protetyczne Dmitrij Trashkou
·         Centrum Protetyczno-Ortopedyczne
·         Centrum Protetyczno-Ortopedyczne,
·         Vigo-Ortho Polska
·         DEVIPOL Zbigniew Matysewicz
·         Medgal Sp. z o.o.
·         ChM sp. z o.o.
·         Zakład Technologii Ceramik Instytutu Ceramik i Materiałów Budowlanych
·         Instytut Sportu
·         Ort-Medical Vita
·         VIGO-Ortho Polska
·         Pracownia Zaopatrzenia Ortopedycznego Skoliort

7. Charakterystyka profilu działalności zakładów pracy na poszczególnych kierunkach studiów, w których studenci odbywają praktyki

Automatyka i robotyka
Mechanika i budowa maszyn
Inżynieria biomedyczna