Browse By

Regulamin studiów

Regulamin studiów Politechniki Białostockiej wprowadzony został Uchwałą NR 102/VI/XV/2017 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

REGULAMIN STUDIÓW

REGULATIONS FOR STUDIES AT BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY