Browse By

Rozkłady zajęć

STUDIA STACJONARNE

Podział roku akademickiego 2016/2017

Kierunek: Automatyka i Robotyka stacjonarne

AiR Studia stacjonarne I stopnia – semestr 2

AiR Studia stacjonarne I stopnia – semestr 4

AiR Studia stacjonarne I stopnia – semestr 6

AiR Studia stacjonarne II stopnia – semestr 1

AiR Studia stacjonarne II stopnia – semestr 3

  Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna stacjonarne

ETI Studia stacjonarne I stopnia – semestr 6

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna stacjonarne

IB Studia stacjonarne I stopnia – semestr 2

IB Studia stacjonarne I stopnia – semestr 4

IB Studia stacjonarne I stopnia – semestr 6

IB Studia stacjonarne II stopnia – semestr 1

IB Studia stacjonarne II stopnia – semestr 3

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne

MiBM Studia stacjonarne I stopnia – semestr 2

MiBM Studia stacjonarne I stopnia – semestr 4

MiBM Studia stacjonarne I stopnia – semestr 6

MiBM Studia stacjonarne II stopnia – semestr 1

MiBM Studia stacjonarne II stopnia – semestr 3

Kierunek: Mechatronika stacjonarne

Mechatronika Studia stacjonarne I stopnia – semestr 2

Mechatronika Studia stacjonarne I stopnia – semestr 4

Studia doktoranckie

Studia Doktoranckie – semestr 2

Studia Doktoranckie – semestr 4

Studia Doktoranckie – semestr 6

Studia Doktoranckie – semestr 8

ERASMUS

Erasmus summer 2016 – 2017

Schedule summer 2016 – 2017

STUDIA NIESTACJONARNE

Podział roku akademickiego 2016/2017

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne

MiBM Studia niestacjonarne I stopnia – semestr 2

MiBM Studia niestacjonarne I stopnia – semestr 4

MiBM Studia niestacjonarne I stopnia – semestr 6

MiBM Studia niestacjonarne II stopnia – semestr 2