Browse By

Samorząd doktorancki

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
mgr inż. Elżbieta Bura
e-mail: e.bura@doktoranci.pb.edu.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
mgr inż. Piotr Prochor

SEKRETARZ WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
mgr inż. Andrzej Pawluczuk

CZŁONEK WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
mgr inż. Albert Kowalewski