Browse By

Studia doktoranckie – Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Oleksandr Jewtuszenko

tel.: (085) 746-92-14
@-mail: a.yevtushenko@pb.edu.pl


Dziekanat

mgr inż. Agnieszka Sakowicz
tel.: (085) 746-92-14
@-mail: a.sakowicz@pb.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu:
pon. – pt.: 7.30 – 15.30


Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45c
pok. 338