Browse By

Studia doktoranckie – Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich dostępne są TUTAJ.


 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązani są w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 496 /2012-2016 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej z dn. 17.02.2016 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram rekrutacji podstawowej kandydatów na I rok studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, rok akademicki 2016/2017

Data Czynności
27.06-4.07.2016 r.

Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów na studia doktoranckie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej

8.07.2016 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich
8.07.2016 r. Ogłoszenie decyzji o przyjęciu kandydatów na pierwszy
rok studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 496/2012-2016 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej z dn. 17.02.2016 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji dodatkowej na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na I rok studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w terminie do 8.07.2016 r. limit miejsc pozostanie niewyczerpany, przewidziana jest rekrutacja dodatkowa.

Harmonogram rekrutacji dodatkowej kandydatów na I rok studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, rok akademicki 2016/2017

Data Czynności
5.09-12.09.2016 r. Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów na studia doktoranckie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej
15.09.2016 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich
15.09.2016 r. Ogłoszenie decyzji o przyjęciu kandydatów na pierwszy rok
studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego