Browse By

Studia doktoranckie – Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich dostępne są TUTAJ.


 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązani są w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty (do pobrania na stronie www.wm.pb.edu.pl/studia-doktoranckie-pliki-do-pobrania):

  • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie Wydziału Mechanicznego, skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich.
  • Oświadczenie opiekuna naukowego.
  • Oświadczenie kierownika katedry (zakładu).
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie wraz z 3 zdjęciami. (fotografia kandydata powinna być aktualna, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • Kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie.
  • Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
  • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich (kandydat powinien zgłosić się do sekretariatu studiów doktoranckich po skierowanie na badania).
  • Kopię dowodu osobistego.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 147/2016-2020 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej z dn. 8.02.2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, rok akademicki 2017/2018

Data Czynności
26.06.2017-3.07.2017

Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów na studia doktoranckie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej

6.07.2017 Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich
6.07.2017 Ogłoszenie decyzji o przyjęciu kandydatów na pierwszy
rok studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 147/2016-2020 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej z dn. 8.02.2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji dodatkowej na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na I rok studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w terminie 6.07.2017 r. limit miejsc pozostanie niewyczerpany, przewidziana jest rekrutacja dodatkowa.

Harmonogram rekrutacji dodatkowej kandydatów na I rok studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, rok akademicki 2017/2018

Data Czynności
4.09.2017-11.09.2017 Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów na studia doktoranckie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej
14.09.2017 Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich
14.09.2017 Ogłoszenie decyzji o przyjęciu kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego