Browse By

Studia za granicą

Politechnika Białostocka dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi uczelniami oraz z instytucjami partnerskimi (firmy, przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze) umożliwia studentom wyjazdy zagraniczne na studia, praktyki oraz kursy językowe.

Obecnie studenci Wydziału Mechanicznego mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus do jednej z 47 uczelni zagranicznych, z którymi zawarte są umowy o współpracy. Wyjazd może trwać jeden lub dwa semestry w przypadku studiów za granicą, a w przypadku praktyk – maksymalnie 3 miesiące.

Podczas wyjazdu studenci pobierają stypendium, otrzymywane przez Uczelnię za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczelnia zagraniczna nie pobiera od studentów żadnych opłat za studia jak: czesne, opłaty za egzaminy, wpisowe, opłaty za korzystanie z laboratoriów
i bibliotek. Podczas wyjazdu studenci mają szansę nie tylko zyskać wiedzę związaną z kierunkiem studiów, ale również sprawdzić umiejętności
językowe, nawiązać nowe znajomości oraz poznać kulturę obcego kraju.

Współpracujemy między innymi z następującymi uczelniami:
TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
TECHNICAL UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
COVENTRY UNIVERSITY
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF ENGINEERING
POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITY OF UDINE
KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
UNIVERSITE BORDEAUX
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
UNIVERSITY OF MARIBOR