Browse By

Oferta edukacyjna

Wydział Mechaniczny ma uprawnienia do kształcenia studentów na sześciu kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn (od 1949 r.),
 • automatyka i robotyka (od 1993 r.),
 • inżynieria biomedyczna (od 2008 r.),
 • edukacja techniczno-informatyczna (od 2005 r.),
 • ekoenergetyka (od 2011 r.),
 • mechatronika (od 2015 r.).

Studia realizowane są jako:

 • stacjonarne (dzienne)
  • I stopnia (inżynierskie dzienne, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie dzienne, 3 semestry),
  • III stopnia (studia doktoranckie, 8 semestrów).
 • niestacjonarne (zaoczne)
  • I stopnia (inżynierskie zaoczne, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie zaoczne, 3 semestry).

Studia I stopnia

(inżynierskie),

7 semestrów

Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Biomedyczna
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Ekoenergetyka
Mechatronika

Studia II stopnia

(magisterskie),

3 semestry

Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Biomedyczna
Ekoenergetyka

Studia III stopnia

(doktoranckie),

8 semestrów

Budowa i Eksploatacja Maszyn
Mechanika
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Automatyka i robotyka*

* – planowane uruchomienie do 2016 r.

Schemat studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym

Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i mogą przystąpić do rekrutacji na dowolny kierunek studiów II stopnia, którego ukończenie daje tytuł zawodowy magistra. Takie same zasady obowiązują na studiach niestacjonarnych. Najlepsi absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • kierunek studiów – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN: – studia I stopnia
  • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania,
  • konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów,
  • technologia maszyn.
 • kierunek studiów – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN: – studia II stopnia
  • mechanika i informatyka stosowana,
  • pojazdy samochodowe,
  • technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja.
 • kierunek studiów – AUTOMATYKA I ROBOTYKA: – studia I stopnia
  • roboty mobilne,
  • automatyzacja i informatyzacja procesów.
 • kierunek studiów – AUTOMATYKA I ROBOTYKA: – studia II stopnia
  • automatyka przemysłowa,
  • systemy informatyczne.
 • kierunek studiów – INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA: – studia I stopnia
  • konstrukcje i materiały medyczne,
  • wspomaganie komputerowe w medycynie.
 • kierunek studiów – INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA: – studia II stopnia
  • nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny,
  • informatyka w medycynie.
 • kierunek studiów – EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA: – studia I stopnia
  • multimedia w biznesie i edukacji,
  • systemy mechatroniczne.

  kierunek studiów – EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA: – studia I stopnia

  • multimedia w biznesie i edukacji,
  • systemy mechatroniczne.
 • kierunek studiów – EKOENERGETYKA : – studia I stopnia
  • odnawialne źródła energii w budownictwie,
  • odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej,
  • maszyny i urządzenia energetyczne.
 • kierunek studiów – EKOENERGETYKA : – studia II stopnia
  • technologie energetyczne,
  • odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej.
  • kierunek studiów – MECHATRONIKA: – studia I stopnia

Kierunki studiów mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka uzyskały w 2011 r. pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA podkreślono bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne wydziału, aktywne studenckie koła naukowe oraz wysoki poziom kadry dydaktycznej.
Do oceny parametrycznej wyników nauki studentów studiów stacjonarnych wykorzystuje się od roku 1999 system ECTS (European Credit Transfer System). Dzięki jego wprowadzeniu, wydział uczestniczy w projektach tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni akademickiej, a także w międzynarodowej wymianie studentów i nauczycieli.
Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych w dyscyplinach: mechanika (od 2005 r.), budowa i eksploatacja maszyn (od 1989 r.) oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (od 2014 r.). W tych trzech dyscyplinach prowadzone są studia doktoranckie. Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 2006 r.) oraz mechanika (od 2009).

Kierunki studiów Liczba studentów
mechanika i budowa maszyn 911
automatyka i robotyka 415
edukacja techniczno-informatyczna 63
inżynieria biomedyczna 343
mechatronika 90
technika rolnicza i leśna 47
studia doktoranckie 53
Razem 1922

Na Wydziale Mechanicznym wg ostatnich sprawozdań GUS S-10 i S-12 kształci się 1922 osób, w tym: 1536 na studiach stacjonarnych (dziennych) i 333 na studiach niestacjonarnych (zaocznych), 53 na studiach doktoranckich.