Browse By

Uruchamianie i optymalizacja produkcji wtryskowej

Charakterystyka kursu

Program kursu dostosowany jest do aktualnych wymagań produkcji wtryskowej oraz nowoczesnego sprzętu. Główny nacisk skierowany będzie, w części praktycznej, na zagadnienia związane z ustawianiem i optymalizacją przy uruchamianiu produkcji nowego detalu. Omawiane będą zagadnienia modelowania procesów wtryskiwania, konstrukcji i eksploatacji form przetwórczych oraz technologiczności wyrobów, recyklingu materiałowego i zagospodarowania odpadów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie ustawiania i optymalizacji produkcji wtryskowej. Ukończenie kursu wzbogaci potencjał merytoryczny absolwentów i przygotuje ich do pracy inżyniera procesu wtrysku. Kurs pozwoli na uzyskania wiedzy i kwalifikacji specjalistycznych w zakresie optymalizacji produkcji oraz merytorycznego wsparcia kontroli jakości produkcji wtryskowej. Umożliwi to poszukiwanie stanowisk pracy w jednostkach projektowych oraz zakładach z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.


Czas trwania kursu 15 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 3600,- zł. za kurs, 300,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr inż. Marek Jałbrzykowski
telefon: +48 571 443 081
adres e-mail: m.jalbrzykowski@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.