Browse By

Współpraca międzynarodowa

Wydział Mechaniczny prowadzi intensywną międzynarodową współpracę naukowo-badawczą. Studenci mają szansę uczestniczyć w programie ERASMUS+. Dotyczy on wymiany studentów (okresowe studia, staż, praktyka) z uczelniami zagranicznymi. Obecnie wydział w ramach programu współpracuje z następującymi zagranicznymi uczelniami:

 • Cypr CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 • Czechy CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
 • Dania UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
 • Francja EPF ECOLE D`INGENIEUR
 • Francja UNIVERSITE BORDEAUX
 • Francja UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
 • Francja UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD
 • Francja UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA Escuela Politecnica Superior de Cordoba
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA Instituto de Estudios de Postgrado
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VIGO
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Campus of Gipuzkoa
 • Litwa KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA
 • Litwa KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • Litwa VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
 • Łotwa RIGA AERONAUTICAL INSTITUTE
 • Macedonia S. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • Niemcy TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ
 • Niemcy UNIVERSITY MITTWEIDA
 • Niemcy UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (ESEIG)
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO(ISEP)
 • Portugalia POLITECHNIC INSTITUTE OF VISEU
 • Portugalia UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
 • Portugalia UNIVERSIDADE DOS ACORES
 • Portugalia UNIVERSITY DE COIMBRA
 • Słowacja TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 • Słowenia UNIVERSITY OF LJUBLJANA
 • Turcja AKSARAY UNIVERSITESI
 • Turcja CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
 • Turcja FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY
 • Turcja FIRAT UNIVERSITY
 • Turcja GAZIANTEP UNIVERSITESI
 • Turcja GEDIZ UNIVERSITY
 • Turcja HARRAN UNIVERSITY
 • Turcja ISTANBUL UNIVERSITY
 • Turcja KAFKAS UNIVERSITY
 • Turcja PAMUKKALE UNIVERSITESI
 • Turcja TRAKYA UNIVERSITY
 • Turcja UNIVERSITY OF CUKUROVA
 • Turcja UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL ASSOCIATION
 • Węgry SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
 • Włochy POLITECNICO DI MILANO
 • Włochy UNIVERSITY DEGLI STUDI DI SALERNO
 • Włochy UNIVERSITY OF UDINE

Pracownicy Wydziału Mechanicznego współpracują z ośrodkami z Białorusi, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i USA. Tematy realizowanej współpracy przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Lp. Kraj Nazwa  uczelni zagranicznej Temat planu roboczego
1 BIAŁORUŚ Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały Mechanika zagęszczania ośrodków sypkich
2 BIAŁORUŚ Centrum Zachowania Zasobów Białoruskiej Akademii Nauk Metody i technologie rozdrabniania ciał stałych w różnych ośrodkach
3 BIAŁORUŚ Fizyko-Techniczny Instytut Akademii Nauk w Mińsku Modyfikacja powierzchni metalowych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod wysokoenergetycznych w celu uzyskania nowych właściwości użytkowych.
4 DANIA University  of Southern Denmark Stosowanie metod wizji poznawczej oraz urządzeń śledzenia i szacowania pozycji obiektów do sterowania manipulatorów równoległych
5 ESTONIA Instytut Cybernetyki przy Politechnice w Tallinie Observer form for control systems defined on time scalers.
6 FRANCJA Wydział Mechaniczny Universite De Valenciennes Et Du Hainaut-Cambresis Symulacja procesów wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
7 HISZPANIA Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones IDeTIC, University Las Palmas Gran Canaria Metoda koordynacji hierarchicznych systemów w zagadnieniach robotyki, biometrycy i przekształcenia obrazów
8 ROSJA Państwowy Uniwersytet Morskiej i Rzecznej Floty im. Admirałą S.O. Makarowa, Sankt-Petersburg Naukowa współpraca w kierunkach : badania procesów tarcia i zużycia łożyskowań ślizgowych z binarną powierzchnią tarcia z wykorzystaniem nowych typów ekologicznie czystych płynów chłodzących.
9 ROSJA Moskiewski Instytut Lotnictwa Modelowanie procesów tarcia i prognozowanie trwałości węzłów kinematycznych z zastosowaniem pokryć nanomateriałowych.

Nowoczesne metody wytwarzania i pomiarów powierzchni swobodnych.

Projektowanie elementów konstrukcyjnych z kompozytów włóknistych.

Modelowanie niestacjonarnych połączonych procesów sprężystej dyfuzji w materiałach.

10 ROSJA Instytut Mechaniki Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Badanie właściwości tłumienia hałasu i drgań elementów konstrukcji warstwowych.

Eksperymentalne określenie mechanicznych właściwości materiałów kompozytowych i warstwowych elementów konstrukcyjnych typu sandwicz.

Badanie propagacji fal w ciałach elektromagnetosprężystych.

Modelowanie niestacjonarnych procesów interakcji kontaktowej ciał odkształcalnych.

11 SŁOWACJA Uniwersytet Techniczny w Koszycach Zastosowanie nowoczesnych metod otrzymywania materiałów oraz techniki automatyzacji w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów medycznych
12 SZWAJCARIA Novaltec Sarl sp. z oo Oddział w Polsce i siedzibą w Szwajcarii Technologie procesów wyciskania i modelowanie technologiczne.
13 UKRAINA Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny Analityczne, numeryczne i doświadczalne metody analizy zagadnień mechaniki ciała stałego dotyczącego ośrodków sprężystych oraz wybranych rodzajów kompozytów.
14 UKRAINA Instytut Fizyko-Mechaniczny im. H.V. Karpenki we Lwowie Zagadnienia mechaniki pękania ciał z karbami
15 UKRAINA Instytut Stosowanych Problemów Mechaniki i Matematyki  im. J, S. Pidstryhacza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Matematyczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układach tribologicznych.
16 USA Cleveland State University Metody modelowania, sterowania i diagnostyki aktywnych konstrukcji mechanicznych

 

Zestawienie staży zagranicznych pracowników Wydziału Mechanicznego w jednostek naukowych od 2009 r.

Lp. Kraj Nazwa Uczelni Termin pobytu Imię i nazwisko
pracownika
Wydziału Mechanicznego
1 Białoruś Fizyko-Techniczny Instytut Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś 15.11. – 16.12.2012 dr inż. Wojciech Tarasiuk
2 Białoruś Naukowo-Dydaktyczne Centrum Problemów Zasobów Energii, Instytut Ciepła i Wymiany Masy Państwowej Akademii Nauk w Grodnie 01.08. – 31.08.2014 dr hab. inż. Roman Kaczyński
3 Dania University of Southern Denmark, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute, Odense 01.02. – 30.04.2012 mgr inż. Kamil Kukliński
4 Dania University of Southern Denmark, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute, Odense 01.02. – 30.04.2012 mgr inż. Piotr Kozioł
5 Dania University of Southern Denmark, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute, Odense 01.02. – 30.04.2012 mgr inż. Adam Wolniakowski
6 Dania University of Southern Denmark, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute, Odense Dania 01.09.2012- 30.09.2012 dr inż. Kanstantsin Miatliuk
7 Finlandia Technical Research Centre of Finland 01.09. – 22.09.2013 mgr inż. Leszek Ambroziak
8 Finlandia Technical Research Centre of Finland 01.09. – 22.09.2013 dr inż. Andrzej Koszewnik
9 Finlandia Lappeenranta University of Technology 09.09. – 29.09.2013 dr inż.  Arkadiusz Mystkowski
10 Francja Universite Paris Sud, Interactions et Dynamique des Environments de Surface 09.06. – 09.07.2014 dr inż.  Dariusz Perkowski
11 Korea Południowa Kyung Hee University (KHU), School of Advanced Technology, Suvon 16.08-14.09.2010 dr inż. Kanstantin Miatliuk
12 Litwa Vilniaus gedimino Technicos Universitetas 04.10.-29.10.2010 dr hab. inż. Jolanta Pauk
13 Litwa Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanics, Department of Biomechanics, Wilno, 23.04. – 05.06.2012 dr hab. inż. Jolanta Pauk
14 Litwa Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanics, Department of Biomechanics, Wilno, Litwa 03.04. – 05.05.2013 dr inż. Marcin Derlatka
15 Słowacja Department of Biomedical Engineering,Automation and Measurement, Faculty of Mechanical Engineering,Technical University of Kosice, Koszyce Słowacja 18.10. – 17.11.2010 dr inż. Kazimierz Dzierzek
16 Słowacja Department of Biomedical Engineering,Automation and Measurement, Faculty of Mechanical Engineering,Technical University of Kosice, Koszyce Słowacja 18.10. – 17.11.2010 dr inż. Jarosław Sidun
17 Szwajcaria Swiss Federal Institute of Technology, EPFL-CRPP, (PSI Villigen) 01.08. – 28.08.2010 dr inż. Zbigniew Oksiuta
18 Szwajcaria Swiss Federal Institute of Technology, EPFL-CRPP, (PSI Villigen) 07.08. – 03.09.2011 dr inż. Zbigniew Oksiuta
19 Szwajcaria Swiss Federal Institute of Technology, EPFL-CRPP, (PSI Villigen) 22.07. – 18.08.2012 dr inż. Zbigniew Oksiuta
20 Ukraina Karpenko Physico-Mechanical Institute of The National Academy of Science of Ukraine 01.09. – 30.09.2012 dr hab. inż. Andrzej Kazberuk
21 USA Cleveland State Ohio 29.06. – 25.09.2009 dr inż. Zbigniew Kulesza
22 USA Stanford University 13.04. – 16.06.2013 mgr Izabela Senderacka
23 USA Stanford University 07.05. – 16.06.2013 dr inż. Joanna Mystkowska
23 USA Uniwersytet Stanowy w Cleveland, Ohio 26.07.2016-25.09.2016 dr hab. inż. Zbigniew Kulesza