Browse By

Współpraca zagraniczna

■ Białoruś, Centrum Zachowania Zasobów Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie – Analiza chodu dzieci z wybranymi patologiami w obrębie stopy.

■ Białoruś, Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały – Mechanika zagęszczania ośrodków sypkich; mechanika oddziaływania kontaktowego materiałów rozdrobnionych z twardym podłożem.

■ Białoruś, Fizyko-Techniczny Instytut Akademii Nauk Białorusi w Mińsku – Modyfikacja powierzchni metalowych materiałów konstrukcyjnych
z wykorzystaniem metod wysokoenergetycznych w celu uzyskania nowych właściwości użytkowych.

■ Dania, University of Southern Denmark, Odense – Układy wizyjne w robotyce; stosowanie metod wizji poznawczej oraz urządzeń śledzenia
i szacowania pozycji obiektów do sterowania manipulatorów równoległych.

■ Estonia, Tallin University of Technology, Institute of Cybernetics – Nieliniowe układy sterowania na skalach czasowych, metody algebraiczne
w nieliniowych układach sterowania.

■ Finlandia, VTT Technical Research Centre of Finland, Oulu – Metody sterowania lotem grupowym bezzałogowych śmigłowców wielowirnikowych; systemy lokalizacji czasu rzeczywistego w technologii UWB (ang. Ultra Wide Band); modelowanie i sterowanie quadro rotora typu
Parrot Ar Drone 2.0.

■ Finlandia, Lappeenranta University of Technology, LUT Energy – Aplikacja sterowania odpornego dla turbosprężarki łożyskowanej magnetycznie.

■ Francja, Universite Paris Sud – Analiza rozkładu temperatur oraz strumieni ciepła w gruncie w obrębie geotermalnej pompy ciepła.

■ Kanada, Glenrose Rehabilitation Hospital Research and Technology Development, Edmonton – Badania i analiza chodu dzieci z porażeniem mózgowym.

■ Korea Południowa, Kyung Hee University, Suwon Campus – Hierarchiczne układy sterowania.

■ Litwa, Vilnius Gediminas Technical University – Biomechanika chodu człowieka, biometria chodu człowieka na podstawie sygnałów EMG.

■ Niemcy, Leibniz University, Institute of Dynamics and Vibration Research, Hannover – Aktywne i semi-aktywne sterowanie drganiami turbiny
z łopatkami wyposażonymi w piezo-elementy.

■ Rosja, Moskiewski Instytut Lotnictwa (MAI) – Projektowanie elementów konstrukcyjnych z kompozytów włóknistych; modelowanie procesów tarcia i prognozowanie trwałości węzłów kinematycznych z zastosowaniem pokryć nanomateriałowych.

■ Rosja, Federalna Państwowa Edukacyjna Instytucja Szkolnictwa Wyższego „Państwowy Uniwersytet Morskiej i Rzecznej Floty” im. Admirała S.O. Makarowa, Sankt-Petersburg – Naukowa współpraca w kierunkach: budowa maszyn, materiałoznawstwo, innowacyjne technologie, nanotechnologie, mechanika stosowana, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii.

■ Rosja, Instytut Mechaniki Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Moskwa – Badanie właściwości tłumienia hałasu i drgań elementów konstrukcji warstwowych; eksperymentalne określenie mechanicznych właściwości materiałów kompozytowych i warstwowych elementów konstrukcyjnych typu sandwich; badanie propagacji fal w ciałach elektromagnetosprężystych; modelowanie niestacjonarnych procesów interakcji
kontaktowej ciał odkształcalnych.

■ Słowacja, Technical University of Kosice – Analiza i synteza mechatronicznych układów pomiaru przemieszczeń liniowych; zastosowanie nowoczesnych metod otrzymywania materiałów oraz techniki automatyzacji w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów medycznych.

■ Szwajcaria, NOVALTEC SARL Sp. z o.o. – Technika micro-jetowa w procesach intensywnej wymiany ciepła.

■ Szwajcaria, Paul Sherrer Institute, Villigen Materials Group – Stale ferrytyczne umacniane nanocząstkami tlenku itru.

■ Szwecja, Uppsala University – Modularyzacja nowej generacji kinetycznych magazynów energii.

■ Ukraina, Karpenko Physico-Mechanical Institute of The National Academy of Sciences of Ukraine – Zagadnienia mechaniki pękania ciał z karbami.

■ Ukraina, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Łuck – Analityczne, numeryczne i doświadczalne metody analizy zagadnień mechaniki ciała stałego dotyczących ośrodków sprężystych oraz wybranych rodzajów kompozytów.

■ USA, Cleveland State University – Metody modelowania, sterowania i diagnostyki aktywnych konstrukcji mechanicznych; metody modelowania
i wykrywania pęknięć wałów maszyn wirnikowych.

■ USA, University of North Carolina, Department of Computer Science – Eksploracja wiedzy z niepełnych baz danych.