Browse By

Staże studenckie

Zapraszamy Państwa do współpracy ze studentami Wydziału. Wydział Mechaniczny to najstarsza jednostka akademicka Politechniki Białostockiej posiadająca kategorię naukową A. Główne obszary działalności Wydziału, determinujące jego rozwój, to jakość kształcenia i badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także współpraca z uznanymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami (krajowymi i zagranicznymi).

Liczymy na Państwa zainteresowanie współpracą z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Jednocześnie zapraszam do zapoznania się pracowników Państwa firmy z ofertą studiów podyplomowych, a także kierunkami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi realizowanymi na naszym wydziale i bazą laboratoryjną, która została opisana w załączonym informatorze.

Formularz staży studenckich