Browse By

Współrzędnościowe techniki pomiarowe

Charakterystyka kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy na współrzędnościowych maszynach pomiarowych lub dla początkujących użytkowników maszyn. Program kursu obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną z podstaw metrologii, podstawową wiedzę teoretyczną ze współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz wykształcenie umiejętności obsługi współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu nabędzie wiedzę związaną z podstawami metrologii i pomiarów współrzędnościowych oraz umiejętności wykonywania prostych zadań pomiarowych, dla których istnieje program pomiarowy.

Umiejętności obejmują:

  • przygotowanie pomiaru na maszynie współrzędnościowej,
  • przeprowadzenie procedury pomiarowej,
  • opracowanie i interpretację wyników pomiarów.

Czas trwania kursu 40 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 8640,- zł. za kurs, 720,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska
telefon: +48 571 443 101
adres e-mail: m.poniatowska@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.