Browse By

Wybory

Komunikat nr 1 z dnia 10.04.2017 r.

Komunikat nr 2 z dnia 19.04.2017 r.

Komunikat nr 3 z dnia 21.04.2017 r.

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej


Uchwała nr 674/2012-2016 z dnia 27.01.2016 r.

Uchwała nr 675/2012-2016 z dnia 27.01.2016 r.

Komunikat nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Białostockiej z dnia 16.02.2016 r.

Komunikat nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Białostockiej z dnia 23.02.2016 r.

Komunikat nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Białostockiej z dnia 25.02.2016 r.


Komunikat nr 1 z dnia 15.01.2016 r.

Komunikat nr 2 z dnia 15.01.2016 r.

Komunikat nr 3 z dnia 15.01.2016 r.

Komunikat nr 4 z dnia 19.01.2016 r.

Komunikat nr 5 z dnia 22.01.2016 r.

Komunikat nr 6 z dnia 25.01.2016 r.

Komunikat nr 7 z dnia 26.01.2016 r.

Komunikat nr 8 z dnia 28.01.2016 r.

Komunikat nr 9 z dnia 16.02.2016 r.

Komunikat nr 10 z dnia 23.02.2016 r.

Komunikat nr 11 z dnia 24.02.2016 r.

Informacje uzupełniające do komunikatu nr 11 z dnia 24.02.2016 r.

Komunikat nr 12 z dnia 2.03.2016 r.

Informacje uzupełniające do komunikatu nr 12 z dnia 2.03.2016 r.

Komunikat nr 13 z dnia 23.03.2016 r.

Karta zgłoszenia kandydata na Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborczego Politechniki Białostockiej

Komunikat nr 14 z dnia 7.04.2016 r.

Komunikat nr 15 z dnia 20.04.2016 r.

Komunikat nr 16 z dnia 20.04.2016 r.

Komunikat nr 17 z dnia 21.04.2016 r.

Komunikat nr 18 z dnia 22.04.2016 r.

Komunikat nr 19 z dnia 25.04.2016 r.

Komunikat nr 20 z dnia 28.04.2016 r.

Komunikat nr 21 z dnia 29.04.2016 r.

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

Karta zgłoszenia kandydata na członka Senatu Politechniki Białostockiej

Komunikat nr 22 z dnia 10.05.2016 r.

Komunikat nr 23 z dnia 12.05.2016 r.

Komunikat nr 24 z dnia 19.05.2016 r.