Browse By

Kontakt

*- wszystkie adresy e-mail kończą się @pb.edu.pl

Adres:
ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
Biuro Dziekana:
mgr Kinga Jatkowska-Łukaszuk
Kierownik Sekretariatu WM
wm*
k.jatkowska*
tel. (85) 746-92-00
kom. 797-990-770
fax. (85) 746-92-10
pok. 102
mgr Joanna Czarnecka j.czarnecka* kom. 571-443-112 pok. 102
mgr Marcin Dominów m.dominow* kom. 571-443-113 pok. 107A
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Prodziekana ds. Rozwoju
mgr Ewelina Użyńska wmprodziekan*
e.uzynska*
tel. (85) 746-92-11
kom. 797-990-771
pok. 111
Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr inż. Agnieszka Sakowicz a.sakowicz* tel. (85) 746-92-14
kom. 797-990-772
pok. 338
Sekretariat Katedry Automatyki i Robotyki
mgr Małgorzata Zdrodowska m.zdrodowska* tel. (85) 746-92-04
kom. 797-990-774
pok. 300
Sekretariat Zakładu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Sekretariat Zakładu Technologii Maszyn i Materiałów
mgr Anna Oleksiuk a.oleksiuk* tel. (85) 746-92-05
kom. 797-990-773
pok. 200
Sekretariat Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn
Sekretariat Zakładu Techniki Cieplnej i Chłoodnictwa
dr inż. Elżbieta Skorupska e.skorupska* tel. (85) 746-92-05
kom. 571-443-095
pok. 200
Sekretariat Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej
mgr Katarzyna Szymul k.szymul* tel. (85) 746-92-06
kom. 797-990-776
pok. 300
Kierownik obiektu
mgr inż. Agnieszka Citko a.citko tel. (85) 746-92-12
kom. 571-443-191
pok. 122
Dziekanat
mgr inż. Wojciech Puchalski
Kierownik Dziekanatu
w.puchalski* tel. (85) 746-92-09
kom. 797-990-779
pok.125

 

*- wszystkie adresy e-mail kończą się @pb.edu.pl