Browse By

Rada naukowa

Wydział Mechaniczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Białostockiej, jego tradycje sięgają 1949 roku. Obecnie studia na Wydziale odbywają się według trójstopniowego systemu (studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie), zgodnego ze standardami europejskimi. W ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 września 2013 r. wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Mechaniczny uzyskał kategorię naukową A (6 miejsce spośród 36 sklasyfikowanych jednostek).

Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego posiada następujące uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 2006 r.);
  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (od 2009 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 1989 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (od 2005 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (od 2014 r.).

W skład Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego wchodzi 12 osób posiadających tytuł profesora oraz 22 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego. Wszyscy członkowie Rady Naukowej zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Mechanicznym PB. Imienny wykaz Rady przedstawiają poniższe tabele.

Imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora

L.p. Nazwisko i imię Dziedzina nauki Dyscyplina Specjalność
1. Prof. dr hab.inż. Krzysztof J. Kurzydłowski nauki techniczne inżynieria materiałowa mechanika materiałów, nanomateriały
2. Prof. dr hab. inż. Butrymowicz Dariusz nauki techniczne mechanika wymiana ciepła
3. Prof. dr hab. inż. Dąbrowski Jan R./a> nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn,
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa
tribologia, biomateriały
4. Prof. dr hab. inż. Gosiewski Zdzisław nauki techniczne automatyka i robotyka,
mechanika,
budowa i eksploatacja maszyn,
automatyzacja procesów
dynamika i sterowanie maszyn
5. Prof. dr hab. Jewtuszenko Oleksandr nauki techniczne mechanika mechanika ciała stałego
6. Prof. dr hab. Kulchytskyy Roman nauki techniczne mechanika teoria sprężystości
7. Prof. dr hab. inż. Oliferuk Wiera nauki techniczne mechanika termomechanika,
metody doświadczalne
w mechanice
8. Prof. dr hab. inż. Piwnik Jan nauki techniczne mechanika,
budowa i eksploatacja maszyn
stosowana teoria plastyczności, technologie procesu obróbki plastycznej
9. Prof. dr hab. inż. Seweryn Andrzej nauki techniczne mechanika,
budowa i eksploatacja maszyn
mechanika materiałów,
zmęczenie materiałów i konstrukcji
10. Prof. dr hab. inż. Skiepko Teodor nauki techniczne mechanika
budowa i eksploatacja maszyn
termodynamika i wymiana ciepła
11. Prof. dr hab. Sulym Heorhiy nauki techniczne mechanika mechanika ciała stałego

Imienny wykaz osób posiadających stopień doktora habilitowanego

L.p. Nazwisko i imię Dziedzina nauki Dyscyplina Specjalność
1. Dr hab. Dardzińska-Głębocka Agnieszka nauki techniczne informatyka bazy danych
2. Dr hab. inż. Grądzka-Dahlke Małgorzata nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn inżynieria powierzchni, biotribologia
3. Dr hab. inż. Dzierżek Kazimierz nauki techniczne automatyka i robotyka automatyzacja procesów przemysłowych
4. Dr hab. inż. Kaczyński Roman nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn tribologia
5. Dr hab. inż. Kamiński Zbigniew nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn maszyny i urządzenia rolnicze, pojazdy samochodowe
6. Dr hab. inż. Kazberuk Andrzej nauki techniczne mechanika mechanika ciała stałego
7. Dr hab. inż. Kondrat Zdzisław nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn tribologia
8. Dr hab. inż. Kuciej Michał nauki techniczne mechanika termomechanika
9. Dr hab. inż. Kulesza Zbigniew mauki techniczne automatyka i robotyka automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
10. Dr hab. inż. Molski Krzysztof L. nauki techniczne mechanika mechanika pękania
11. Dr hab. inż. Mosdorf Romuald P. nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn przepływy dwufazowe, modelowanie układów dynamicznych
12. Dr hab. inż. Mrozek Piotr nauki techniczne inżynieria materiałowa inżynieria powierzchni
13. Dr hab. inż. Mystkowski Arkadiusz nauki techniczne automatyka i robotyka dynamika i sterowanie maszyn, mechatronika
14. Dr hab. inż. Nachimowicz Jerzy nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn tribologia
15. Dr hab. Oczeretko Edward nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna inżynieria biomedyczna
16. Dr hab. inż. Oksiuta Zbigniew nauki techniczne inżynieria materiałowa biomateriały, materiały metaliczne
17. Dr hab. inż. Pauk Jolanta nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biomechanika
18. Dr hab. Pawłuszewicz Ewa nauki techniczne automatyka i robotyka teoria sterowania
19. Dr hab. inż. Dariusz Mariusz Perkowski nauki techniczne mechanika mechanika materiałów
20. Dr hab. inż. Piszczatowski Szczepan nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biomechanika
21. Dr hab. inż. Poniatowska Małgorzata nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn metrologia wielkości geometrycznych
22. Dr hab. inż. Romanowicz Marek nauki techniczne mechanika mechanika materiałów
23. Dr hab. inż. Sajewicz Eugeniusz nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biotribologia
24. Dr hab. inż. Sidun Jarosław nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna inżynieria ortopedyczna i protetyczna
25. Dr hab. inż. Robert Roman Uścinowicz nauki techniczne mechanika mechanika materiałów

 

Zasady przeprowadzania postępowań awansowych.