Browse By

Rada naukowa

Wydział Mechaniczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Białostockiej, jego tradycje sięgają 1949 roku. Obecnie studia na Wydziale odbywają się według trójstopniowego systemu (studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie), zgodnego ze standardami europejskimi. W ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 września 2013 r. wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Mechaniczny uzyskał kategorię naukową A (6 miejsce spośród 36 sklasyfikowanych jednostek).

Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego posiada następujące uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 2006 r.);
  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (od 2009 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 1989 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (od 2005 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (od 2014 r.);
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka (od 2016 r.).

W skład Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego wchodzi 11 osób posiadających tytuł profesora oraz 27 osób posiadających stopień doktora habilitowanego. Wszyscy członkowie Rady Naukowej zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Mechanicznym PB. Imienny wykaz Rady przedstawiają poniższe tabele.

Imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora

L.p. Nazwisko i imię Dziedzina nauki Dyscyplina Specjalność
1. Prof. dr hab. inż. Butrymowicz Dariusz nauki techniczne mechanika wymiana ciepła
2. Prof. dr hab. inż. Dąbrowski Jan R. nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn,
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa
tribologia, biomateriały
3. Prof. dr hab. inż. Gosiewski Zdzisław nauki techniczne automatyka i robotyka,
mechanika,
budowa i eksploatacja maszyn,
automatyzacja procesów
dynamika i sterowanie maszyn
4. Prof. dr hab. Jewtuszenko Oleksandr nauki techniczne mechanika mechanika ciała stałego
5. Prof. dr hab. Kulchytskyy Roman nauki techniczne mechanika teoria sprężystości
6. Prof. dr hab.inż. Krzysztof J. Kurzydłowski nauki techniczne inżynieria materiałowa mechanika materiałów, nanomateriały
7. Prof. dr hab. inż. Oliferuk Wiera nauki techniczne mechanika termomechanika,
metody doświadczalne
w mechanice
8. Prof. dr hab. inż. Piwnik Jan nauki techniczne mechanika,
budowa i eksploatacja maszyn
stosowana teoria plastyczności, technologie procesu obróbki plastycznej
9. Prof. dr hab. inż. Seweryn Andrzej nauki techniczne mechanika,
budowa i eksploatacja maszyn
mechanika materiałów,
zmęczenie materiałów i konstrukcji
10. Prof. dr hab. inż. Skiepko Teodor nauki techniczne mechanika
budowa i eksploatacja maszyn
termodynamika i wymiana ciepła
11. Prof. dr hab. Sulym Heorhiy nauki techniczne mechanika mechanika ciała stałego

Imienny wykaz osób posiadających stopień doktora habilitowanego

L.p. Nazwisko i imię Dziedzina nauki Dyscyplina Specjalność
1. Dr hab. inż. Adamowicz Adam nauki techniczne mechanika mechanika pękania, mechanika ciała stałego, metody numeryczne
2. Dr hab. Dardzińska-Głębocka Agnieszka nauki techniczne informatyka bazy danych
3. Dr hab. inż. Grądzka-Dahlke Małgorzata nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn inżynieria powierzchni, biotribologia
4. Dr hab. inż. Dzierżek Kazimierz nauki techniczne automatyka i robotyka automatyzacja procesów przemysłowych
5. Dr hab. inż. Kaczyński Roman nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn tribologia
6. Dr hab. inż. Kamiński Zbigniew nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn maszyny i urządzenia rolnicze, pojazdy samochodowe
7. Dr hab. inż. Kazberuk Andrzej nauki techniczne mechanika mechanika ciała stałego
8. Dr hab. inż. Kondrat Zdzisław nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn tribologia
9. Dr hab. inż. Kuciej Michał nauki techniczne mechanika termomechanika
10. Dr hab. inż. Kulesza Zbigniew mauki techniczne automatyka i robotyka automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
11. Dr hab. inż. Molski Krzysztof L. nauki techniczne mechanika mechanika pękania
12. Dr hab. inż. Mosdorf Romuald P. nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn przepływy dwufazowe, modelowanie układów dynamicznych
13. Dr hab. inż. Mrozek Piotr nauki techniczne inżynieria materiałowa inżynieria powierzchni
14. Dr hab. inż. Mystkowski Arkadiusz nauki techniczne automatyka i robotyka dynamika i sterowanie maszyn, mechatronika
15. Dr hab. inż. Nachimowicz Jerzy nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn tribologia
16. Dr hab. inż. Oleksii Nosko nauki techniczne mechanika termomechanika
17. Dr hab. Oczeretko Edward nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna inżynieria biomedyczna
18. Dr hab. inż. Oksiuta Zbigniew nauki techniczne inżynieria materiałowa biomateriały, materiały metaliczne
19. Dr hab. inż. Pauk Jolanta nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biomechanika
20. Dr hab. Pawłuszewicz Ewa nauki techniczne automatyka i robotyka teoria sterowania
21. Dr hab. inż. Dariusz Mariusz Perkowski nauki techniczne mechanika mechanika materiałów
22. Dr hab. inż. Piszczatowski Szczepan nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biomechanika
23. Dr hab. inż. Poniatowska Małgorzata nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn metrologia wielkości geometrycznych
24. Dr hab. inż. Romanowicz Marek nauki techniczne mechanika mechanika materiałów
25. Dr hab. inż. Sajewicz Eugeniusz nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biotribologia
26. Dr hab. inż. Sidun Jarosław nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna inżynieria ortopedyczna i protetyczna
27. Dr hab. inż. Robert Roman Uścinowicz nauki techniczne mechanika mechanika materiałów

 

Zasady przeprowadzania postępowań awansowych.