Browse By

Wydziałowa Komisja ds. Jakości i Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości i Kształcenia została powołana Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Nr 331/2016-2020 z dnia 11.10.2017 r.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Kształcenia

 • dr hab. inż. Zdzisław Kondrat – przewodniczący
 • dr hab. inż. Dariusz M. Perkowski – Prodziekan ds. Kształcenia
 • dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz
 • dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska
 • dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz
 • dr inż. Piotr Borkowski
 • dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski
 • dr inż. Michał Ostaszewski
 • dr inż. Leon Demianiuk
 • dr inż. Leszek Gołdyn
 • dr iż. Józef Gościk
 • dr inż. Piotr Grześ
 • dr inż. Tomasz Huścio
 • dr inż. Mirosław Kondratiuk
 • dr inż. Waldemar Kołodziejczyk
 • dr inż. Wojciech Tarasiuk
 • mgr inż. Andrzej Pawluczuk – przedstawiciel doktorantów
 • Aleksandra Sielawa – przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Wojciech Puchalski – kierownik dziekanatu

Harmonogram zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Kształcenia

Harmonogram na rok akademicki 2017/2018

Raporty z posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Kształcenia