Browse By

Wydziałowa Komisja ds. Jakości i Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości i Kształcenia została powołana Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Nr 5/2016-2020 z dnia 14.09.2016 r.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Kształcenia

 • dr hab. inż. Zdzisław Kondrat – przewodniczący,
 • dr inż. Dariusz Perkowski – Prodziekan ds. Kształcenia,
 • dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski,
 • dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska,
 • dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz,
 • dr inż. Piotr Borkowski,
 • dr inż. Marta Borowska
 • dr inż. Mariusz Bogdan,
 • dr inż. Leon Demianiuk,
 • dr inż. Leszek Gołdyn,
 • dr iż. Józef Gościk,
 • dr inż. Piotr Grześ,
 • dr inż. Tomasz Huścio,
 • dr inż. Mirosław Kondratiuk,
 • dr inż. Tomasz Kuźmierowski,
 • dr inż. Wojciech Tarasiuk,
 • mgr inż. Andrzej Pawluczuk – przedstawiciel doktorantów,
 • Tomasz Białobrzewski – przedstawiciel studentów,
 • mgr inż. Wojciech Puchalski – kierownik dziekanatu.

Harmonogram zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Kształcenia

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017

Raporty z posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Kształcenia