Browse By

Wyniki ankiet studenckich

Do roku akademickiego 2016/2017 ankietyzacja w Uczelni prowadzona była na zasadach określonych w Uchwale Nr 341/XXIV/XIV/2014 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzania ankiety, dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego, oceny programów kształcenia oraz przetwarzania zebranych danych”.

Od roku akademickiego 2017/2018  ankietyzacja w Uczelni prowadzona jest na zasadach określonych w Uchwale Nr 123/VII/XV/2017 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzania ankiety, dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego oraz przetwarzania zebranych danych”.

Wyniki ankiet studenckich

Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2015/2016
Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2014/2015
Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2013/2014
Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2012/2013
Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2011/2012
Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2011/2012
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2010/2011
Wyniki ankiety za semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2009/2010
Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2008/2009